MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT


MEMORIA |

El Passatge Penedides, és un pas ubicat entre el carrer Nou de La Rambla i el carrer de la Unió que compleix la funció d'escurçar el trajecte entre aquests dos punts de la ciutat. Un passatge llarg i estret que gaudeix d'una llum natural molt minsa i que ha patit la decadència pròpia de qualsevol espai ocult de la ciutat.

A l'interior del passatge i concretament en el sostre, trobem una sèrie d´elements estructurals i una successió d'instal·lacions disposades aleatòriament i de manera casual en el temps.

Tots ells queden semi ocults darrera d’un cel ras de lames d’alumini que, donada la seva fragilitat, han deixat de complir amb la seva funció.

La proposta es concentra en conservar el fet de passar d’un lloc a l’altre intentant que el trajecte sigui el més agradable possible.

Es conserva el paviment; un paviment (resistent) de peces prefabricades de formigó molt resistent i que garanteix l'evacuació de l'aigua. En sentit longitudinal i en ambdós costats del passatge, els paraments verticals estan formats per dos murs d´obra de fàbrica de color marfil brillant, que únicament es netejaran i es tractaran amb pintura blanca mate, garantint una millor captació indirecte de la llum solar.

Aquests dos llenços garanteixen una bona atmosfera lumínica quan es produeix l´acció de passar, i són un bon suport per si amb el pas del temps es produeix l´acció urbana de pintar.

La gestió de l´espai i la renovació temporal d´aquest interior de passatge/galeria d´expressió espontània, segurament comportarà l’emblanquinament de les parets un cop a  l´any.

El nou cel ras és un pla inclinat en sentit longitudinal, format per una successió de línies transversals molt més resistents (ferro corrugat), registrables per mòduls i pintades de blanc.

El nou i texturat pla inclinat, allarga o escurça òpticament la sensació de passar, depenent si ens dirigim en un sentit (façana del Palau Güell), o en un altre (direcció C/ Unió).

Una il·luminació contínua entre el cel ras i el sostre, és projectada indirectament contra unes  planxes de ferro inclinades i pintades de blanc. Així, es proporciona una llum homogènia i difosa que ens acompanya mentre passem, reforçant les parts centrals més mancades de llum natural.

A la boca del passatge i sota una llum de Ponent, gessamí ben arrelat refrescarà l´espai a l´estiu, generant una nova atmosfera d’olors i sensacions en aquest pas estret en el cor de Ciutat Vella.

Superfície:                                          87 m²

Pressupost sense IVA:                         49.727,03 €

Equip:                                                 estudi d’arquitectura toni gironès

PREMIS I PUBLICACIONS

 

  

 

                                                            

                                                                             

                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Penedides – Barcelona 2013