MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT


MEMORIA |

 

El programa de microurbanitzacions preveu l’actuació àgil en solars de titularitat municipal que estan en desús per tal de donar-los una nova empenta urbana. El tret comú de tots els petits projectes que ha portat a terme l´ajuntament de Barcelona el darrer any 2013-14, emprant pressupostos molt ajustats (PEM màxim = 42.000 €), ha estat convertir aquests espais en llocs per a l’ús ciutadà,  regenerant-los i alhora millorant el seu entorn més immediat.

En l´esplanada que funciona com a intercanviador natural entre el cotxe i el ferrocarril a l´estació de Vallvidrera-Les Planes, se’ns demana reduir i reordenar les places d´aparcament per a poder  acollir una pista poliesportiva descoberta amb dues cistelles de bàsket.

La pista, afegirà un nou programa demanat pels veïns, i alhora activarà i posarà en valor els elements naturals existents, intentant recollir i mantenir els diferents usos espontanis que les persones han anat realitzant al llarg del temps.

La col·locació de la pista es decideix tenint en compte les demandes veïnals, situant-la tangent al viari d’accès. Es proposa embolcallar-la per dos talusos de terra compactada plantats amb gramínies, incorporant el gran plà horitzontal de formigó com a una infraestructura més que complementa el gran prat natural de la plataforma superior.

Rodons de fusta de pí de 2 metres de llarg i 20 cms. de diàmetre son utilitzats per a confinar les terres i construïr petites grades per la pista, i alhora l´escala d'accés que, sota un gran roure centenari d´uns 200 m2 de copa articula els dos espais, oferint la seva agradable ombra en les estacions més càlides.

Sup: 2.510 m²        PEM : 41.556 €

 

 

 

 

 

 

PREMIS I PUBLICACIONS

 

  

 

PUBLICACIONS                                                            PREMIS

                                                                             

                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Les Planes