MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT


MEMORIA |

L’antiga ciutat de Iesso, amb origen de fundació a l’entorn de l’any 100 a.C., es troba actualment al subsòl de la ciutat de Guissona ocupant, suposadament, una superfície similar a l’actual. El Parc Arqueològic amb una àrea aproximada de 2 hectàrees descobreix aproximadament 1,5 hectàrees de l’antiga ciutat romana. Una gran peça que es posa en relació a les múltiples troballes i descobertes disseminades per tot el municipi.
Actualment el Parc Arqueològic té descobertes les estructures de la Porta i la Torre de defensa de l’entrada Nord de la ciutat així com un tram de muralla del costat est. De l’interior de la ciutat un edifici termal i una Casa Senyorial producte de l’agregació d’antigues estructures habitacionals més petites. Veïna a aquesta gran Domus també es troba un altre habitatge que es coneix que fou ampliat cap al S.V d.C.
Tot aquest conjunt de troballes i exploracions puntuals fa que s’hagi pogut determinar el traçat de diferents vies romanes. Un Intervalum que recorria perimetralment la ciutat paral·lel a la muralla per la cara interior, un Cardo Maximus que creuava de Nord a Sud tota la ciutat i paral·lelament a aquest un Cardo Minor.
Un jaciment arqueològic és una topografia amb importants variacions al llarg del temps, un indret viu. Un espai on les intervencions que s’hi duguin a terme caldrà que tinguin el menor impacte possible sobre les restes i que disposin de la propietat de ser reversibles.
Els criteris de la materialització constructiva amb els que s’actuarà seran coherents amb la concepció de que Iesso és un jaciment arqueològic del S. XXI i no una ciutat romana. Per tant la interpretació dels elements del jaciment es farà sempre des de l’abstracció, mai fent interpretacions figuratives que puguin prendre rellevància i eclipsar els autèntics protagonistes, les estructures arqueològiques originals.

  

 

 

 

Parc arqueològic de les restes de l’antiga IESSO romana S. I A.C. – Guissona (Lleida) 2008-2011