MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT


MEMORIA |

Aquesta intervenció es realitza a la zona del jaciment arqueològic del parc de "la Fornaca", a Vilassar de Dalt (Barcelona). El jaciment presenta les restes de tres forns industrials romans de cocció de peces ceràmiques que es van mantenir en funcionament fins el s. I d.C. i que encara conserven les càmeres de combustió originals. L'Ajuntament requeria la protecció i conservació de les restes Així com el desenvolupament d'un programa museístic i la seva incorporació a la nova estructura del parc i del polígon industrial ja existents. És genèric del nostre temps que programes diversos hagin de conviure i interaccionar. Per altra part ha estat fonamental entendre que aquest equipament tindrà dos tipus de visitants: el passejant que gaudeix del parc, que ha de poder apreciar i entendre les restes arqueològiques sense entrar, però també s'ha de possibilitar l'accés interior a visites guiades. El projecte pretén donar resposta a totes aquestes variables, en primer lloc, mantenint les restes sota terra, tal i com han estat durant molts segles, provocant que la translació d'aquests al nostre temps es produeixi utilitzant la llum natural. Això s'aconsegueix mitjançant una coberta foradada, que finalment passa a ser la façana principal des del parc. El mateix criteri s'estableix a la zona inferior (-9m). L'altra façana de l'edifici mostra un tall en el terreny, un estrat geològic a través del qual acudim a un nou lloc on s'intentaran mantenir les mínimes referències espacials i temporals per poder contemplar les restes en la seva essència, entrant quasi a cegues per potenciar els altres sentits: les olors, la temperatura, el silenci...

 

 

 

 

PREMIS I PUBLICACIONS

PUBLICACIONS                                                        

2011
Llibre (Università IUAV di Venezia)-
Luoghi dell'arheologia e usi contemporanei

2009
Arquitectura COAM núm. 357 - Madrid / Hangzhou

2006
Arquitectura Ibérica, núm. 12
Pasajes, núm. 77
Catáleg (llibre) - "Finalistas Bienal Europea de Paisaje 2006"

    

  

  

 

 

 

 

 

PREMIS

2007
Triennal Arquitectura del Maresme - 1r premi

2006
Premi Europeo "Espacio Público Urbano" - finalista

Premi Europeo "Espacio Público Urbano" - finalista

2005
VIII Bienal de Arquitectura Española - finalista
Premi FAD de Arquitectura - finalista

 

 

 

 

 

 

 

Descobriment de tres forns industrials romans – Vilassar de Dalt, 2002-2004