MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT


MEMORIA |

Situat en un interior d'illa al barri de Sant Gervasi des de l'any 1953, el Club Tennis Barcino és un lloc en el que el temps ha abocat successives transformacions urbanes.
Tot i això, la traça i el gran buit que l'antiga riera va originar, es mantenen consolidats amb la petjada porosa de les pistes de terra batuda.
El projecte planteja la construcció de la nova zona de pàdel al costat nord de les instal·lacions esportives:
- A la cota ±0.00m es projecta el programa estrictament esportiu (3 pistes pàdel + 1 pista de tennis) amb la gespa artificial com a única superfície de pavimentació.
- A les cotes +2.50m i 3.00m s'ubica una passera de fusta que funciona com a grada sobre la pista central i una terrassa-bar pergolada, que es reforma i amplia cercant la màxima continuïtat amb les pistes de pàdel i la piscina.
Es treballa amb materials porosos que a diferència dels més impermeables sincronitzen millor amb el pas del temps, plantejant la disposició entre ferro, terracota, fusta i vegetació de fulla caduca, amb la intenció de regular la temperatura del lloc, optimitzant una bona qualitat d'ombra o sol segons el moment de l'any.
Com a únic pla horitzontal que amb el seu retranqueig s'adapta a l'escala dels diferents elements (arbre de l'amor, magnòlia, barra de bar, taules...), la pèrgola intermèdia entre la llum natural i les diferents atmosferes projectades amb la voluntat de mantenir l'essència de l'antiga riera, que amb el temps ha derivat en un pulmó-jardí urbà.

 

 

 

 

PREMIS I PUBLICACIONS

PUBLICACIONS                                                        

2008
Cic - Arquitectura y Construcción, núm. 448

2007
Catàleg - Premio Nacional "Vivir con madera"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIS

2008
V Bienal Europea de Paisaje - obra seleccionada

2006

Premi Nacional "Vivir con madera" - 1r premi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassa/pèrgola a la zona de pàdel del Club de Tennis Barcino – Barcelona 2006-2007